top of page

מוצרים שלנו

-התמונות של מוצרים,הן לא רק להמחשה! הצילומים הם של המוצרים האמיתיים

-התשלום מתבצע לאחר קבלת המוצר

-כל האביזרים אוניברסליים ומתאימים לכל סוגי המערכות על פי תקן ASTM

bottom of page